Ukategorisert

Et fantasifullt forslag, men det løser ikke problemet

Stortingskandidat Ragnar Bøe Elgsaas (Ap) vil friste velgerne med «jackpot» på to millioner kroner hvis de bruker stemmeretten, skriver VG.

Dette forslaget er i hvert fall fantasifullt. Hos Kommunaldepartementet blir forslaget betegnet som godt, uten at det er enkelt å definere hva som er et godt eller dårlig forslag for å få opp valgdeltakelsen.

Det er mulig Bøe Elgsaas har rett i at noen flere vil bruke stemmeretten, dersom en kan vinne penger. Det bør likevel herske liten tvil om at dette ikke er løsningen på det demokratiske problemet som lav valgdeltakelse er.

Liberaleren har vært innom dette tidligere, men kan godt si det igjen. Det må bli større skille på de politiske alternativene for å få opp interessen for politikk og dermed høyere valgdeltakelse. Politikere som Ragnar Bøe Elgsaas, Carl I Hagen, Per Kristian Foss, Kristin Halvorsen og alle de andre må fokusere langt mer på prinsippene som ligger til grunn i partiprogrammene og ikke kun markedsføre de sakene det er brei enighet om. Det er lenge siden en har sett eller hørt en politisk debatt der politikerne er voldsomt uenige i en sak basert på prinsipper. Denne uenigheten må komme frem. Kun på denne måten blir det enklere for velgerne å se alternativene, kun på denne måten blir det enklere for en velger å velge sitt parti.

Det hjelper ikke å dele ut millioner dersom alternativene ikke finnes !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer