Ukategorisert

For en fryktelig kampanje

Kina har henrettet 400 mennesker i april som ledd i en kampanje mot kriminalitet.

Teller man opp alle som er rapportert henrettet i Kina i den statlige pressen, kommer man til tallet 405 for april. Det kan godt være at tallet er høyere, for det er ikke alle tilfeller som blir rapportert, skriver Dagbladet.

Det forteller litt om menneskesynet og rettssikkerheten for folket i Kino når myndighetene gjennomfører en slik kampanje. Det hele er forferdelig.

Myndighetene lanserte kampanjen “slå hardt ned” i begynnelsen av måneden, som reaksjon på en tiltagende kriminalitet i Kina. Opprinnelig var den rettet mot mafialignende virksomhet, men den har blitt utvidet til også å omfatte narkotikabesittelse. Det finnes eksempler på folk som er blitt henrettet fordi en har blitt tatt med 50 gram narkotika på seg. En slik handling eller forseelse fortjener slett ikke dødsstraff.

Det er vanskelig for vesten å ta et oppgjør med Kina på grunn av denne kampanjen. Flere vestlige land opptrer lite humant ovenfor mennesker som er på kant med loven. En trenger ikke å strekke seg lengere enn til USA. Det er synd, fordi Kina hadde fortjent sterke reaksjoner på grunn av dette.

Menneskesynet må være lik null, dessverre.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
    Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
    Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.