Ukategorisert

Skandalen SND

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND, har gitt Kjell Inge Røkke tilskudd og lån for å bygge fabrikker til fiskeindustrien i Nord-Norge.

Denne avgjørelsen forsvarte næringsminister, Grete Knudsen, i stortinget i dag. Det beviser hva politikerne forventer av SND.

Liberalister har lenge hevdet at SND bør legges ned. De skaper ulike konkurransevilkår og bidrar ikke til vekst i næringslivet. Ofte støtter Statens nærings- og distriktsutviklingsfond kapitalsterke bedrifter istedenfor det motsatte, slik forutsetningene er fra stortingets side, uten at det skal bety noe sett med liberalistiske øyne.

Røkkes selskap, Norway Seafood, bør ikke motta subsidier. Derfor var Knudsens forsvarstale i stortinget i dag merkelig. Det verste er at denne tildelingen er helt på kant med målsetningene for SND. Det bør Knudsen skjønne.

Staten bør ikke blande seg inn i næringsspørsmål. Ingen subsidier bør gis. Næringsvirksomhet skal stimuleres gjennom en forenkling av lovverket, skatte – og avgiftslettelser.

SND bør legges ned. Selskapets støtte til Røkke er bare et av svært mange graverende eksempler på en mislykkede politikk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer