Ukategorisert

Sitter monarkiet på oppsigelse?

Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil utrede konsekvensene med å innføre republikk i Norge.

Disse tre partiene utgjør flertallet i stortinget og dermed kan det bety slutten for den kongelige delen av «Harald, Sonja, Haakon Magnus og Märtha Louise».

Mindretallet, men Fremskrittspartiet og Høyre i spissen, er redd for akkurat dette poenget og stemmer imot en utredning.

Det er fornuftig å utrede hvilken grunnlovsendinger stortinget må gjøre for å bli republikk. Det er også lov å håpe at flertallet har en prinsipiell syn i dette spørsmål og ikke styrer etter de siste diskusjonene om kongehuset og folkemeningen. Ari Behn bør liksom ikke være årsaken til at vi skiftet styringsform i Norge.

Utredningen stortinget ber om vil vise at det lar seg gjøre å skifte styringsform. Det er likevel mange grunnlovsendringer som må til. Få politikere liker å endre grunnloven. Det å oppheve monarkiet eller ikke, kan bli avgjort på hvor villig politikerne er til å gjøre store innhugg i grunnloven.

Dette kan være første stegen på veien mot republikk. Kanskje er Harald vår siste konge. Må si at verden får fremover, også i Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer