Ukategorisert

LO er lik katastrofe!

LO vil bli en fiende for veksten i norsk økonomi de neste årene dersom de setter makt bak kravene til nyvalgt leder, Gerd Liv Valla.

Valla sa i sin tale til LO-kongressen som nyvalgt leder at 35-timers uke var et krav. En reduksjon i normalarbeidstida på 2,5 timer skal være første skritt på veien mot en 30-timers-uke.

Arbeidskraft er den største knapphetsfaktoren vi har i Norge. Å senke arbeidsuken til 35 timer, tilsvarer et tap av 150.000 årsverk. Politikernes vedtatte reformer de siste årene, vil gi en mye større offentlig sektor. Det vil gå utover, eller mer korrekt sagt, ta livet av næringslivet. For oss liberalister er det en dårlig nyhet fordi skatt fortsatt blir sett på som tyveri.

Det kan selvsagt hevdes at mange mente innføring av 37,5 timers uken også ville bli en katastrofe. Det er en stor forskjell på da og nå. Norge har arbeidskraft som en mangel vare nå. Det hadde vi ikke tidligere.

Det gjør ikke saken bedre at Valla er imot arbeidsinnvandring og vil ha fleksibel pensjonsalder fra fylte 60 år. Det at hun i det hele tatt vil blande seg sterke inn i arbeidslivet er ikke et godt tegn.

Dersom vi syns LO var ille tidligere under det forrige regimet, kan vi grue oss til Valla blir varm i trøyen. Følger hun opp sin egen tale til kongressen vil det bety en katastrofe for norsk økonomi. En skal ikke ha gått mange år på skole for å skjønne det.

Liberalister bør nå gå sammen med andre for å bekjempe Liv Gerd Valla og de andre i LO.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ann Voie
Ann Voie
16 years ago

Jeger-samlere arbeidet ikke mer enn 3-4 timer daglig for å skaffe mat og klær og det de trengte. Det er idealet. Og det burde, spesielt i vår høyteknologiske tid, være uproblematisk å oppnå. Det dreier seg bare om vilje. Vil vi ha mere ting eller mere tid?
Så i det perspektivet er 6-timers dagen lang. Jeg synes det er pussig at Liberalerens skribenter ser på økonomisk vekst som et mål i seg selv – jeg trodde liberalisme handlet om frihet, og ikke penger?

Ann Voie

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg er litt enig. Har vært i statene, og jeg mislikte faktisk sterkt materialismen der. Jeg mener at man kan ha ekstrem økonomisk og personlig frihet uten at folk automatisk trenger å bli sykelig opptatt av det «å lykkes» og skaffe seg materielle ting og karriære/status. Jeg er trist fordi Amerikanerne har valgt å bruke friheten sin til å bli så overfladiske. Men det er hvert enkelt individ som har valgt det, og det har mer med en kultur som er på et lavt intelektuellt nivå å gjøre, enn det har med deres økonomiske frihet, etter min mening. Andre som… Read more »

Fra arkivet