Ukategorisert

LO er lik katastrofe!

LO vil bli en fiende for veksten i norsk økonomi de neste årene dersom de setter makt bak kravene til nyvalgt leder, Gerd Liv Valla.

Valla sa i sin tale til LO-kongressen som nyvalgt leder at 35-timers uke var et krav. En reduksjon i normalarbeidstida på 2,5 timer skal være første skritt på veien mot en 30-timers-uke.

Arbeidskraft er den største knapphetsfaktoren vi har i Norge. Å senke arbeidsuken til 35 timer, tilsvarer et tap av 150.000 årsverk. Politikernes vedtatte reformer de siste årene, vil gi en mye større offentlig sektor. Det vil gå utover, eller mer korrekt sagt, ta livet av næringslivet. For oss liberalister er det en dårlig nyhet fordi skatt fortsatt blir sett på som tyveri.

Det kan selvsagt hevdes at mange mente innføring av 37,5 timers uken også ville bli en katastrofe. Det er en stor forskjell på da og nå. Norge har arbeidskraft som en mangel vare nå. Det hadde vi ikke tidligere.

Det gjør ikke saken bedre at Valla er imot arbeidsinnvandring og vil ha fleksibel pensjonsalder fra fylte 60 år. Det at hun i det hele tatt vil blande seg sterke inn i arbeidslivet er ikke et godt tegn.

Dersom vi syns LO var ille tidligere under det forrige regimet, kan vi grue oss til Valla blir varm i trøyen. Følger hun opp sin egen tale til kongressen vil det bety en katastrofe for norsk økonomi. En skal ikke ha gått mange år på skole for å skjønne det.

Liberalister bør nå gå sammen med andre for å bekjempe Liv Gerd Valla og de andre i LO.

Mest lest

Arrangementer