Ukategorisert

Gratis p-piller

Et flertall på Stortinget gir Regjeringen full støtte til å dele ut gratis p-piller til alle unge norske kvinner. Dermed følger stortingsvedtaket opp et forsøksprosjekt fra Trondheim som visstnok har vært en suksess.

Det finnes ikke så mange argumenter mot denne ordningen, i hvert fall ikke argumenter som biter på folk flest. De aller fleste er fornøyd med et slikt tiltak fordi aborttallene vil gå ned.

Det betenkelig sett fra et liberalistisk ståsted er at ansvar skyves fra noe som helt klart bør være opp til hver enkelt av oss og over til storsamfunnet. Det blir altså skattebetalerne som skal betale for prevensjonen for jentene. Det er galt. Det er rett og slett galt at jeg må betale for noen jeg overhode ikke bruker.

De som støtter vedtaket kan si at det er småpenger som går til dette tiltaket. Vi snakker om «kun» 10-20 millioner kroner. Likevel er det lett å konkludere med «1 millioner her og en million der» fort blir penger. Det er årsaken til det høye skattetrykket vi har.

Det er ikke politikerne som skal løse alle oppgavene. Noe må vi selv klare.

Tags:

Mest lest

Arrangementer