Ukategorisert

Den fylkeskommunen, den fylkeskommunen

Alle fylkeskommunene har mistet ansvaret for sykehusdriften. Det er staten som blir de nye eierne. For folk flest er dette en bedre løsning enn det vi er vant til. Helst burde alt ha vært privatisert, men det politiske klimaet er ikke tilstede for dette ennå.

Omorganiseringen av sykehusene har gitt alle fylkeskommunene økonomiske problemer. Alle, fra Finnmark i nord til Agder fylkene i sør, spekulerer i hvordan de i fremtiden skal få budsjettene til å gå i hop. Det sier litt om vannstyret i offentlig sektor de siste årene. Når de nå sliter økonomisk, må helsesektoren ha subsidiert andre deler av fylkeskommunenes drift. Det blir helt galt og det får politikerne merke nå.

Den eneste riktige måten å løse problemet på et å legge ned fylkeskommunen. Alt bør erstattes med privatisering. Dersom privatiseringsviljen ikke er tilstede bør staten og kommunene overta alle oppgaver.

Fylkeskommunen har for lenge siden utspilt sin rolle, det bør politikerne merke når budsjettene for 2002 settes opp !

Mest lest

Arrangementer