Ukategorisert

Ufornuftig bruk av varetekt

I dag ble Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland varetektsfengslet for 8 uker. Dette er en ufornuftig bruk av varetekt.

Disse tre ble riktig nok dømt til 21-års fengsel i forrige uke. Mange vil helt sikkert mene at denne varetektsfengslingen er helt på sin plass. Det er den ikke.

Både ekteparet Orderud og Kristin Kirkemo har vært løs i et år og seks måneder siden sist de satt i varetekt. De har riktig nok fått en dom, men denne dommen er ikke rettskraftig fordi de allerede har anket den. Saken vil altså fortsette sin runde i rettsapparatet. Så lenge det ikke er fare for bevis eller rømming, er det ingen grunn til å sette disse personene bak lås. De kan fortsatt være uskyldig !

Norge har flere ganger fått kjeft hos det internasjonale samfunnet for sin unødvendige bruk av varetektsfengsling. Denne saken er et glimrende bevis på dette.

Mest lest

Arrangementer