Ukategorisert

Bygg ut Snøhvit

Det har i mange år vært jobbet for å bygge ut et gassfelt i Finnmark, som kalles Snøhvit. Et stort flertall er for en slik utbygning, men det finnes også mange motstandere.

Statens Forurensningstilsyn, SFT, anbefaler nå Stortinget om å si nei til utbygning. Prosjektet skal være for dårlig utredet på miljøområdet. Dette kan godt stemme, men hvis utredningene med eventuelle uhell blir forbedret, må også Finnmark og Nord-Norge få lov å tjene penger på olje og gass.

Bygg ut Snøhvit. Nord-Norge trenger et økonomisk lokomotiv. En utbygning kan bety like mye for Finnmark, som oljen har betydd for Stavanger og omegn. Det vil gjøre landsdelen uavhengig av alle særordninger som alle liberalister er imot.

Det finnes selvsagt et argument mot utbygning som liberalister kan bruke, nemlig at staten kan komme til å øke sine offentlige utgifter med en utbygning. Det er for så vidt riktig, men det er et politisk valg som det politiske flertallet til enhver tid har rett til å ta. En trenger ikke å øke offentlige utgifter, selv om mulighetene for det er tilstede.

Bygg ut Snøhvit, la det skje uten statlig innblanding. Nord-Norge trenger gassløftet !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer