Ukategorisert

Slutt å drikke!

Slutt å drikke, det er setningen myndighetene ønsker å rope til alle i forsvaret, alle som jobber i organisasjonen frivillig og alle avtjener verneplikten.

Alkohol har visstnok blitt et så stort problem at myndighetene ønsker å regulere alkoholforbruket både på jobb og i fritiden. Slik kan i hvert fall de nye forskriftene som lages tolkes. De vernepliktige raser, med god grunn.

Forsvaret har ingen rett til å regulere fritiden til folk. De kan ikke hindre at de ansatte eller de vernepliktige tar seg noen øl eller en dram. Alle forslag som tar sikte på slik frihetsberøvelse er totalt forkastelig. Det er en vis forståelse for reguleringen i arbeidstiden, men slett ikke i fritiden. La de som er i forsvaret også få bestemme over sin egen fritid.

For øvrig bør forsvaret gå igjennom egen organisasjon hvis alkohol er blitt et voldsomt problem. Det må jo være en grunn til det, eller ?

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
    Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.