Ukategorisert

Valgloven bør endres

Stortinget bør endre valgloven.

I dag kan folk bli satt opp på ulike lister både til kommune, fylkes og stortingsvalget. Det er svært vanskelig å komme seg unna en listeplass dersom du nomineres.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er ført opp på det anarkistiske Samfunnspartiets valgliste i Oslo mot sin vilje, skriver VG. Nå krever han lovendring, og det med rette.

Det finnes svært få logiske argumenter for å beholde dagens ordninger i valgloven, men svært mange argumenter taler imot dagens system. Det er svært ulogisk at Bent Johan Mosfjell kan bli kommunestyrerepresentant for Hvit Valgallianse. Mosfjell og alle andre bør ikke tvinges inn i rasismens tegn slik dagens valglov gir adgang til. Det samme må selvsagt gjelde for de andre ideologier også.

Derfor har Liberaleren stor forståelse for Lasse Qvigstad, som nå vil endre valgloven.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
  • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
    Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?