Ukategorisert

Nei til boligskatt

Stortingsvalget i september blir et valg mellom ja eller nei til boligskatt. Vi håper folket foretrekker stemmer på politikere som vil avvikle denne skatten.

Liberalister ønsker selvsagt å fjerne denne skatten. Det finnes overhode ingen begrunnelse for den. Den er helt ulogisk, og den gir mange familier hodebry, selv om stortingsflertallet mener den er blitt forenklet etter behandlingen i Stortinget i vår.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å bevare boligskatten. Vi ser ikke en fornuftig argumentasjon for dette. Jeg tviler på om flertallet klarer å se fordelene med slik beskatning, men boligskatten har det dessverre gått prestisje i. Dessverre for oss som må betale.

La oss avvikle boligskatten en gang for alltid.

Mest lest

Arrangementer