Ukategorisert

Nei til boligskatt

Stortingsvalget i september blir et valg mellom ja eller nei til boligskatt. Vi håper folket foretrekker stemmer på politikere som vil avvikle denne skatten.

Liberalister ønsker selvsagt å fjerne denne skatten. Det finnes overhode ingen begrunnelse for den. Den er helt ulogisk, og den gir mange familier hodebry, selv om stortingsflertallet mener den er blitt forenklet etter behandlingen i Stortinget i vår.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å bevare boligskatten. Vi ser ikke en fornuftig argumentasjon for dette. Jeg tviler på om flertallet klarer å se fordelene med slik beskatning, men boligskatten har det dessverre gått prestisje i. Dessverre for oss som må betale.

La oss avvikle boligskatten en gang for alltid.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer