Nyheter

Velkommen til en ny og bedre Liberaleren

I to og et halvt år har det blitt lagt ut daglige nyhetskommentarer og mye annet snadder på vår internettavis. Nå bytter vi til et dot no domene og gjør i den anledning en rekke endringer. De viktigste er at Liberaleren nå blir mer interaktiv og brukervennlig. Dette er prioritert i første omgang på bekostning av lay-out og mangfold.

På sikt vil Liberaleren bli bygget ut til en topp moderne og fleksibel internettavis.

En av endringene vil rent praktisk innebære at vi vil knytte til oss en fast stab med journalister som publiserer egne kommentarer og artikler direkte på våre Liberaleren.

Du vil som leser også få mulighet til å komme med kommentarer og innspill direkte på våre hjemmesider. Vi er overbevist om at du som leser vil bli svært fornøyd med endringene som kommer.

Inntil videre håper vi at du er tålmodig med oss og lar oss få litt tid til å få alle brikkene på plass, alt fra lay-out til ulike funksjoner.

God lesning

Bent Johan Mosfjell

Redaktør for Liberaleren

Mest lest

Arrangementer