Ukategorisert

Reduser offentlig sektor

Det internasjonale valutafondet, IMF, har lagt fram sine foreløpige vurderinger av norsk økonomi. Liberaleren kommenterer.

IMF mener at utviklingen i norsk økonomi har vært svært positiv de siste årene. IMF advarer mot for sterk bruk av oljeinntekter, og understreker nødvendigheten av å gjennomføre reformer for å styrke veksten i økonomien. Samtidig påpeker IMF at skattelettelser kan bidra til en mer effektiv økonomi.

IMF mener at statsbudsjettet for neste år er godt tilpasset den svake utviklingen i verdensøkonomien. Valutafondet påpeker imidlertid at handlingsregelen om å bruke den forventede avkastningen av Oljefondet gjør det nødvendig å begrense veksten i offentlige utgifter. Fondet understreker i denne sammenheng behovet for en pensjonsreform. IMF mener at den økte bruken av oljeinntekter i hovedsak bør gå til skattelettelser som bidrar til en mer effektiv økonomi og sterkere vekst. Fondet understreker også behovet for å få mer ut av ressursene i offentlig sektor.

Rapporten fra IMF beviser at liberalister tenker riktig i økonomiske spørsmål. Det hjelper ikke å pøse inn oljepenger inn i økonomien, slik som blant annet Fremskrittspartiet legger opp til. Også Samarbeidsregjeringen kan smile lurt etter å ha lest IMF, selv om Liberaleren fortsatt mener Norge har mye å gå på gjennom å redusere offentlig utgifter.

Arbeidet med å effektive offentlig sektor på en rask måte bør starte. Tiden for festtaler må være over. Reduser offentlig sektor, gi skattelettelser. Kun på den måten kan norsk økonomi virkelig blomstre.

For øvrig skal det være unødvendig å nevne at skatt fortsatt er tyveri.

Tags:

Mest lest

Arrangementer