Ukategorisert

Reduser offentlig sektor

Det internasjonale valutafondet, IMF, har lagt fram sine foreløpige vurderinger av norsk økonomi. Liberaleren kommenterer.

IMF mener at utviklingen i norsk økonomi har vært svært positiv de siste årene. IMF advarer mot for sterk bruk av oljeinntekter, og understreker nødvendigheten av å gjennomføre reformer for å styrke veksten i økonomien. Samtidig påpeker IMF at skattelettelser kan bidra til en mer effektiv økonomi.

IMF mener at statsbudsjettet for neste år er godt tilpasset den svake utviklingen i verdensøkonomien. Valutafondet påpeker imidlertid at handlingsregelen om å bruke den forventede avkastningen av Oljefondet gjør det nødvendig å begrense veksten i offentlige utgifter. Fondet understreker i denne sammenheng behovet for en pensjonsreform. IMF mener at den økte bruken av oljeinntekter i hovedsak bør gå til skattelettelser som bidrar til en mer effektiv økonomi og sterkere vekst. Fondet understreker også behovet for å få mer ut av ressursene i offentlig sektor.

Rapporten fra IMF beviser at liberalister tenker riktig i økonomiske spørsmål. Det hjelper ikke å pøse inn oljepenger inn i økonomien, slik som blant annet Fremskrittspartiet legger opp til. Også Samarbeidsregjeringen kan smile lurt etter å ha lest IMF, selv om Liberaleren fortsatt mener Norge har mye å gå på gjennom å redusere offentlig utgifter.

Arbeidet med å effektive offentlig sektor på en rask måte bør starte. Tiden for festtaler må være over. Reduser offentlig sektor, gi skattelettelser. Kun på den måten kan norsk økonomi virkelig blomstre.

For øvrig skal det være unødvendig å nevne at skatt fortsatt er tyveri.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Per-Anton Rønning
Per-Anton Rønning
20 years ago

En lite radikal endring (på kort sikt) er nettopp å redusere skattene kraftig, og dekke opp provenybortfallet med oljepenger. Dette kan kombineres med endring i skattelovenen som gjør det vesentlig mer attraktivt å spare. Da stimuleres privat kapitaldannelse, samtidig som ikke all lettelse går til konsum. Oljeverdiene bær tas ut så raskt som mulig. Den teknologiske utviklingen viser allerede at olje vil få konkurranse som energibærer (brenselscellen f.eks.) Ingen grunn til å vente på at prisene skal falle. Staten kan så opprette et selskap som forvalter alle statens produksjonsavgifter. Alle borgere får ustedet aksjer, som børsnoteres og betaler utbytte. Selskapet… Read more »

Fra arkivet

 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.