Ukategorisert

Norge ? fredens land ?

Er Norge fredelig nok til å dele ut fredsprisen ? Det er nok delte meninger om dette, men med et klart flertall for svaret ja.

I dag får årets fredsprisvinner, FN og Kofi Annan, årets fredspris. Liberaleren har tidligere gratulert begge med oppmerksomheten, men samtidig påpekt at også andre kunne ha fått årets pris. Det står vi fortsatt for. Likevel er det ikke debatten om årets vinnere som er mest i vinden for tiden. Det er mer interessant å diskutere om Norge er fredelig nok til å dele ut den anerkjente Nobels fredspris.

Rød Valgallianse, RV, har foreslått at Norge bør si fra seg denne oppgaven. Partiet mener Norge ikke rendyrker fred i sterk nok grad til å gjøre denne jobben med troverdighet. Liberaleren mener RV tar feil.

Riktig nok er mye forandret siden Alfred Nobel bestemte at denne prisen skulle deles ut av Norge. Vi er blitt medlem av en forsvarsorganisasjon, NATO, og vi har vært med på såkalte krigshandlinger. Selv om definisjonen sikkert kan diskuteres.

Til tross for dette, mener Liberaleren at Alfred Nobel ville ha tatt den samme avgjørelsen i dag, som har gjorde når fredsprisen ble stiftet. Norge er fortsatt et lite land, som de aller fleste har et godt forhold til. Vi er på tross av vårt NATO-medlemskap ingen krigshisser. Norge har heller ikke vært med på krigshandlinger, som har skapt avsky i den siviliserte verden. Tvert imot har Norge vært en pådriver i fredsarbeid både gjennom fredsbevarende styrker gjennom FN, men også på andre områder. Det skal holde å nevne Oslo-avtalen.

Norge er på lik linje med andre land ikke den perfekte fredskaper, men Liberaleren vet ikke om mange andre land som kan få den betegnelsen. Dermed er det liksom greit at vi ?eier? Nobels fredspris.

La oss glede oss i dag over utdelingen. Liberaleren oppfordrer alle i Oslo-område til å stille opp på de ulike arrangementene utover kvelden.

Mest lest

Arrangementer