Ukategorisert

La kirkens medlemmer betale

Regjeringen åpner for å opprette et statlig fond for vedlikehold av kirker her i landet. Liberaleren er uenig.

Kirkene er i dag kommunenes ansvar, og flere har problemer med å skaffe penger til vedlikehold, melder P4. Staten gir årlig penger til dette formålet, men ifølge Kulturdepartementet synder noen grovt og bruker pengene til andre formål.

Det finnes mange gode grunner for å skille kirke og stat. Organisatoriske, liberalistiske, teologiske og økonomiske grunner. Det med statlig finansiering er helt klart et viktig økonomisk argument for et skille.

Medlemmene i kirken bør betale kostnadene. Enkelt å greit. Det er ikke slik at regningen for aktiviteten skal sendes skattebetalerne. Vi betaler nok for ulike offentlige ordninger allerede. Det er fullstendig ulogisk at en som ikke tilhører kristen tro skal betale for kirkens bygg.

Liberaleren innser at regjeringen har et poeng i å se på nye finansieringsordninger. Norge har i dag en statskirke, men mye av regningen for dette overlates til kommunene. Derfor er det en vis forståelse for økte overføringer til kommunene, men løsningen er ikke et nytt statlig fond betalt av skattebetalerne. Regjeringen bør gå banen ut denne gangen, og foreslå et skille mellom kirke og stat.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer