Ukategorisert

Norge må skjerpe seg

Norge er igjen blitt klaget inn for Europarådets torturovervåkingskomitè. Helt unødvendig, mener Liberaleren. Dette burde politikerne ha ordnet opp i for lenge siden.

Liberaleren har vært innom Norges bruk av varetektsfengsling tidligere, men lite er gjort fra myndighetene sin side for å rette opp alt det gale. Vårt land er kjent for utstrakt bruk av varetekt, så mye at mange har reagert på dette.

Folk settes i varetekt, som slett ikke burde ha vært der. De som kommer inn under kriteriene for varetekt får det, men som oftest mye lengere enn det burde ha vært. Istedenfor 14 dager, gis fire uker. Helt unødvendig, og det er med rette at Europarådets torturovervåkingskomitè reagerer.

Disse problemene bør løses, og kan løses raskt. Det er viljen det hele kommer an på. Både fra politikere, påtalemyndigheter og rettsapparatet. Liberaleren forventer Norge tar kritikken til etterretning denne gangen.

Ingen uskyldige bør settes i fengsel. Det er frihetsberøvelse av verste sort. Det er det viktigste argumentet for avvikling av utstrakt bruk av varetektsfengsling.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer