Ukategorisert

Økt grensehandel

Grensehandelen til Sverige har økt med om lag ti prosent i år sammenliknet med i fjor, viser ferske tall fra Nordea i Halden.

Det kan hende en aldri blir kvitt grensehandel, eller annen handel fordi norske forbrukere ønsker å handle når de er på utenlandsk tur. Likevel forstår Liberaleren at næringslivet reagerer. Mye inntekter går norske bedrifter glipp av, fordi blant annet Sverige har bedre rammevilkår.

Det er kun en måte å styrke eget næringsliv på, som vil virke fornuftig både for forbrukere, men også konkurrenter. Nemlig å senke skatter og avgifter, samt forenkling av regelverket. Kun på denne måten kan norske bedrifter bli konkurransedyktig med bedrifter i utlandet. Så lenge det finnes landegrenser, er dette den eneste riktige måten for å bli konkurransedyktig. Norske politikere kan altså få bort store deler av grensehandelen, men et systemskifte må til.

Skal skatter og avgifter senkes, må offentlige utgifter reduseres. Liberaleren er kjempeklar til en slik kursendring, men er norske politikere det ?

Svaret gir seg dessverre selv.

Mest lest

Arrangementer