Diverse, Magasin

Grenseløs dumskap

På årets siste dag prestererer Peter Normann Waage å stemple seg selv som uvitende og historieløs i en kronikk i Dagbladet. Hans feiltrinn er like vanlig som det er håpløst: kort oppsummert: «Det er umulig å bli rik uten at det går på bekostning av noen andre.»

I kronikken skriver Waage følgende:

Vestens rikdom er som all rikdom i historien tuftet på andres lidelse. Og i vår verden lever de utbyttede ikke lenger rundt fabrikker i Vesten, men i Asia og Afrika.

La oss slakte argumentet hans. Feilslutningen tar utgangspunkt i at det finnes en fast mengde med rikdom, som skal fordeles. Dersom noen får mer, må andre få mindre. Dette statiske verdensbildet har heldigvis ingenting med virkeligheten å gjøre. Verden er dynamisk. Verdier skapes og verdier ødelegges.

I løpet av de siste hundreårene er det skapt enorme verdier over hele verden. Store deler av verden – og mange flere mennesker, vi har jo hatt befolkningsvekst må vite – har blitt sinnsykt mye rikere. Og dette har ikke skjedd på bekostning av andre mennesker, selv om overgrep selvsagt har funnet sted.

Samtidig som vi er blitt rikere, så er også den tredje verden blitt rikere. De siste femti år har det skjedd en enorm økning i velstandsnivået over nesten hele verden. Jeg blir stadig stadig forundret over hvor lite økonomisk og historisk forståelse velutdannede mennesker har. For Waages feiltrinn er mer vanlig enn uvanlig.

Jeg er i tvil om utdanning og kunnskap kan utrydde slike statiske feilslutninger, det er kanskje heller en sak for psykiatrien?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer