Ukategorisert

Velkommen etter Hagesæther !

Liberaleren har med jevne mellomrom de siste årene krevd et skille mellom kirke og stat. Selv om det helt sikkert har gått i riktig retning i kirkens ledelse, har vi følt oss alene.

Nå kan følelsen om å stå alene endres. Les dette:

Statskirkens dager her i landet er talte og Kirken vil innen tolv år ha løsrevet seg fra staten. Det mener biskop i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther.

Biskopens spådom er spesiell siden han sitter i kommisjonen som i mars skal legge fram en innstilling om Kirkens framtidige forhold til staten.

Ifølge Hagesæther er Kirken lei av å bli styrt av Stortinget og vil innen tolv år være løsrevet fra staten og dermed kunne styre sin egen økonomi.

– Om tolv år har Den norske kirke en ny og endret relasjon til Staten. Det er min spådom, sa biskopen i sin nyttårstale til presteskapet i Bjørgvin 1. Nyttårsdag, melder P4.

Dette budskapet kan knapt frembringes klarere, selv av liberalister. Hagesæther har rett og slett forstått sakens kjerne.

Et skille mellom stat og kirke er helt riktig ideologisk. Det vil føre mye godt med seg, blant annet en likestilling mellom alle religionene. Den norske stat bør ikke ha rett til å kreve at kristendommen er det eneste riktig. Et skille vil gi alle trossamfunn like muligheter.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer