Ukategorisert

Økokrim vil forby anonym epost

Økokrim mener anonym epost bør forbys, og har bedt justisdepartementet vurdere et forbud mot anonymiseringstjenester på internett. Det inkluderer også epost-tjenester der en ikke må oppgi navn.

Dette er bare et nytt av mange innspill for det offentliges trang til å kontrollere hver enkelt av oss. Det er mulig også Økokrim har gode meninger med sitt forslag, men det er allerede nok av overvåkning i samfunnet. Vi trenger ikke mer av dette !

–Anonym epost kan brukes til å fremsette ulovlige trusler. Vi mener ikke at all epost skal være signert, men det må være slik et epost kan spores tilbake til brukeren når straffbare handlinger skal etterforskes, sier lederen for Økokrims datateam, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde til Dagbladet.no.

Det har Sunde helt sikkert rett i, men de som vil være anonyme vil utvikle nye ordninger for å forbli det dersom Økokrim får det som de vil. Det er rett og slett ikke mulig å kontrollere eller regulere seg bort fra kriminalitet eller dumme handlinger. Det bør være bevist nok av ganger oppigjennom historien. Vi har aldri hatt så mange lover som i dag, likevel er opplever vi svært mye kriminalitet.

Et annet sterkt argument mot forslaget, er alle de som ønsker å være anonyme og som ikke gjør noe galt. De må få lov til dette. Økokrims forslag vil dessverre sette en stopper for det, dersom det blir vedtatt.

Mange datakyndige vil helt sikkert le av denne debatten Liberaleren legger opp til, fordi det aller meste som skjer via internett allerede kan spores opp. Det er nok rett, men da blir en ny lovhjemmel fullstendig unødvendig.

Mest lest

Arrangementer