Ukategorisert

Desentralisert oppgjør

Næringslivets Hovedorganisasjon vil ikke gå med på mer enn 1,5 prosent lønnsvekst i år. Sikkert fornuftig nok, men det er på tide med forandringer på formen lønnsoppgjøret har.

Kampen mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er i gang igjen. Nok en gang lader tillitsmenn kanonen for å få et best mulig resultat i lønnsforhandlingene. Mer enn en gang har bedrifter måtte betale ut mer enn det har vært rom for. Det er ulempen med den formen på lønnsforhandlingene som er i dag.

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, vil ha et moderat oppgjør for å ta hensyn til de bedriftene med svakest økonomi. Det er fornuftig. Likevel vet de fleste at det finnes bedrifter som kan betale mer enn det NHO tilbyr. De er sikkert i mindretall, men de finnes.

Liberaleren ønsker lønnsforhandlinger velkommen, men de bør få en ny og annen form enn de har i dag. Hver enkelt bedrift bør forhandle for seg selv. Det betyr at bedrifter med svak økonomi vil kunne overleve, fordi arbeidstakerne vil vise hensyn i lokale forhandlinger. På samme måte vil bedrifter med god økonomi, gi bedre lønn til sine ansatte. Det sentrale bråket bør erstattes med lokale diskusjoner for å si det hele på en enkel måte.

Desentraliserte forhandlinger har, sett med liberalistiske øyner, svært få ulemper om noen i det hele. Landsorganisasjonen er nok ikke enig, fordi lønnsforskjellene helt sikkert vil øke med et slikt system, men hva er galt med det ?

La oss slippe lønnsforhandlinger på den gamle måten. Den nye tiden vi er inne i krever nytekning, også på dette området.

Mest lest

Arrangementer