Ukategorisert

Klarer ikke målsetningen

I år vil bare 39 prosent av det mannlige årskullet fullføre militær verneplikt. Stortingets mål er at halvparten av årskullene fullfører og politikerne lover nå premiering.

Militærtjenesten er blitt en samfunnsplikt for et fåtall unge menn. Antall vernepliktige er nesten halvert i løpet av ti år, og en høy andel som påbegynner sin tjeneste fullfører ikke, skriver Aftenposten.

Liberaleren har stor forståelse for at mange prøver å lure seg unna denne tjenesten. Verneplikten er ved siden av skatt det verste overgrepet norske myndigheter gjør mot befolkningen. Selvsagt sett med liberalistiske øyner. Det er faktisk smart av ungdommen å lure seg unna, istedenfor å være inne seks, ni eller tolv måneder for den norske stat.

Politikerne er med rette bekymret for utviklingen, og vil innføre ulike ordninger med premieringer for de som gjennomfører tjenesten. Skal det hjelpe, må premien være svært god. Ungdommen gir tross alt glipp på sin egen frihet i x antall måneder for den norske stat.

Det at få gjennomfører den militære verneplikten bør skape en ny debatt om fundamentet for verneplikten. Er det rett at så mange kommer seg unna plikten, mens et fåtall av soldatene gjør jobben for alle andre ? Liberaleren ønsker en tjeneste basert på frivillighet. Det betyr en helt annen organisering enn i dag.

Hadde de som i dag kommer seg unna tjenesten ved å vise til medisinske grunner nektet på en annen måte, enten ved siviltjeneste eller fengsel, ville den organiseringen Liberaleren ber om ha tvunget seg frem. Staten kan rett og slett ikke kriminalisere en så stor del av ungdommen som det ville ha medført.

Tags:

Mest lest

Arrangementer