Diverse, Magasin

Ytringsfrihet for semi-kongelige?

Ari Behn har vært i Afghanistan og laget filmreportasje om folk han møtte der, og får kjeft av en av Norges fremste rikssynsere – jusprofessor Carl August Fleischer. Han burde ikke sagt noe, eftersom han snart vil tilhøre kongehuset. Skal det ikke finnes ytringsfrihet for semi-kongelige, spør Liberaleren.

Ari Behn pretenderer å være forfatter, så langt med en bokutgivelse bak seg. Rett før forlovelsen med kong Haralds datter var Behn i Afghanistan. Der intervjuet han folk som levet i skyggen av konflikten mellom Taliban-regimet og det internasjonale samfunn (hovesaklig USA). Filmreportasjen hans fra besøket i det krigsherjede landet vises på TV2 ikveld.

En av Norges fremste rikssynsere, jusprofessor Carl August Fleischer, mener at Ari Behn, som efter bryllupet i mai vil tilhøre det norske kongehuset, ikke burde kommet med uttalelser han er sitert på i media:

«Saken er, min venn, at i Vesten er det mange mennesker som ikke tror på akkurat det amerikanerne og herr Bush sier. Vi har forskjellige syn. Og jeg vil dele med mitt folk i mitt land, at dere her, studentene, er fine og gode folk. Dere tror på Allah, og det er bra for dere. Dere skaper ikke vold, nødvendigvis.»

Ovenstående uttalelse er på ingen måte dramatisk, eller skaper noe falskt bilde av Vesten, for afghanerne. Tvert imot. Behn har rett i det han sier.

Problemet er, ifølge jusprofessoren, at Behn snart blir medlem av kongehuset. Ifølge jusprofessoren uttaler Behn seg i strid med offisiell norsk utenrikspolitikk. Mulig det, men det er ikke konsensus rundt utenrikspolitikken. Mange har oppfattet utenriksminister Jan Petersen (H) som altfor servil overfor amerikanerne.

Kongehuset skal egentlig ikke mene noe annet enn det som er offisiell norsk politikk, og ikke være altfor politisk omstridte i sine uttalelser. Ofte ser vi at medlemmene av det norske kongehuset uttaler seg klart politisk om en rekke saker, også saker det ikke akkurat er konsensus om.

Ari Behn er ikke medlem av kongehuset – ennå. Han er kunstner, forfatter. Det betyr at hans valg av yrke er å bruke ytringsfriheten aktivt. Han lever av ytringsfriheten. Skal herr Behn omskoleres når han gifter seg med kongens datter? Er det dette jusprofessoren mener, i ytterste konsekvens? Hvem skal betale for omskoleringen, i så fall?

Kongens to søstre er gift med forretningsmenn. Den ene av dem, Erling Lorentzen driver forretninger i Brasil, i Amazonas-jungelen, i et område der mange indianere føler at deres livsgrunnlag er truet. Dette har foreløbig ikke skapt noen offentlig debatt om kongehusets forretningsmoral. Kanskje noen burde ta initiativ. Herr jusprofessoren føler seg kanskje kallet?

Liberaleren velger å tro at Kongen og hans datter har tenkt igjennom konsekvensene av å ha en forfatter i sin familie. Og at regjeringen har vært konsultert, dersom et slikt inngifte ble sett på som problematisk.

Ytringsfriheten er en av de grunnleggende rettigheter mennesket har, nest efter retten til liv og personlig frihet. Disse rettighetene kan ikke adskilles.

Ari Behn bør fortsette å ytre seg, som kunstner. Det er hans menneskerett.

Mest lest

Arrangementer