Ukategorisert

Viksveen hudfletter politikerne

Stein Viksveen retter knallhard kritikk mot politikerne for å ignorere prinsipielle problemer ved overvåkingspolitiets virksomhet.

Den tidligere spionmistenkte journalisten retter kraftig skyts mot overvåkningspolitiet og politikerne, Han er skremt av både POT, eller Politiets sikkerhetstjeneste som det nå heter, og makthaverne.

Liberaleren har tidligere forsvart Stein Viksveen og rettet til dels hard kritikk mot Politiets overvåkningstjeneste. Det er delte meninger om denne kritikken også i det liberalistiske miljøet, men noe må være galt når POT/PST får ubegrenset muligheter til å gjøre livet til et mareritt for en enkel mann.

Fraværet av prinsipiell debatt, til tross for en helt ny og fersk skandalesak, skremmer. Mennesker som kommer i POT/PSTs søkelys har fortsatt liten eller ingen beskyttelse mot overgrep. Slikt skal det ikke være og det kan umulig ha vært meningen når politikerne utformet systemet POT jobber etter.

Det er slett ikke sikkert det er rett å legge ned Politiets overvåkningstjeneste/Politiets sikkerhetstjeneste, PST, slik Liberaleren har hevdet en rekke ganger. Likevel kan det forsvares utfra liberalistisk tenkning, spesielt når PST gjør slike overtramp som en har gjort i Viksveen-saken.

Den pensjonerte journalisten lanserte i dag boken om den henlagte spionsaken som POT og påtalemyndigheten reiste på grunn av kontaktene med østtyske Stasi. Det er sjeldent Liberaleren driver reklame for bøker, men denne boken bør enhver som er opptatt av vårt statsapparat lese.

God fornøyelse !

Liberaleren minner om at Politiets overvåkingstjeneste skiftet navn fra 1. januar til Politiets sikkerhetstjeneste, PST.

Mest lest

Arrangementer