Ukategorisert

Skatteutvalget

Utvalget som skal se på vårt skattesystem er nedsatt. De har et vidt mandat som kan gi endringer i systemet, men det hele kan også renne ut i sanden. Det er altså typiske politiker formuleringer i mandatet.

Utredningen skal organiseres i to hoveddeler, der den første delen skal danne det prinsipielle grunnlaget for konkrete anbefalinger. Skatteutvalget skal altså blant annet jobbe med en effektiv ressursutnyttelse, fordeling, internasjonal mobilitet og enkelhet for å forklare stikkordene i arbeidsordren.

De viktigste målene for skatte- og avgiftspolitikken er å bidra til offentlige inntekter, utjevning av inntekter og levekår og til effektiv ressursutnyttelse. På bakgrunn av bl.a. disse overordnede målene bes utvalget om å vurdere arbeids-delingen mellom de ulike delene av skatte- og avgiftspolitikken, og mellom skattepolitikken og andre politikkområder. Utvalget bør herunder vurdere i hvilken grad endringer i skattesystemet alene kan bidra til en mer effektiv ressurs-utnyttelse, står det i skrivet til utvalgets medlemmer.

Liberaleren mener at denne utredningen kan legge grunnlaget for en forenkling av regelverket, og lettelser i årene som kommer, men vi kan heller ikke legge skjul på at vi er skeptisk til om skatteutvalget vil gjøre liberalistene fornøyd når utredningen er ferdig i løpet av 2002. Det er rett og slett for mange politiker formuleringer i arbeidsordren.

For liberalister er skatt tyveri. Vi skal rett og slett beholde våre inntekter selv, istedenfor å gi en stor del til det offentlige. Det er likevel lett å konkludere med at det er en stund til vi kommer til det punktet der skatt er avviklet.

Istedenfor å lage en vanskelig arbeidsordre til skatteutvalget, burde finansdepartementet ha gjort det hele mye enklere, for eksempel å utrede flat skatt. Et slikt system vil være enkelt å forstå, enkelt å administrere og ha en god sosial profil. De som har de aller laveste inntektene vil slippe skatt, og ha større mulighet til å klare seg på egen inntekt. Denne modellen vil gi skattelette til alle. Den urettferdige delingsmodellen, toppskatten og boligskatten kan avskaffes.

Man kan rydde opp i mylderet av fradrag i dagens system, og få et enkelt skattesystem.

Det var en slik arbeidsordre skatteutvalget skulle ha fått. Da vil målsetningen om forenkling og lavere skatt ha bli nådd. Det er Liberaleren ikke like sikker på nå.

I Samarbeidsregjeringen er det Venstre som har programfestet mål for flat skatt. Det spørs om Høyre og Kristelig Folkeparti skulle ha kopiert denne delen av Venstres program. Det kunne i hvert fall ha gjort oss liberale litt med fornøyd.

Tross alt, skatt er tyveri !

Mest lest

Arrangementer