Diverse, Magasin

Smak og behag… tid for radikalisme!

De fæle liberalister vil ta penger fra alle gode offentlige formål slik som skole, helsevesen, kultur og infrastruktur. Denne grusomheten gjør at vi liberalister vanskelig kan nå igjennom med våre ideer. Fokus må endres! Vi må man ta udyret ved roten! Dette gir et svært radikalt syn på statens oppgaver… Jeg må innrømme at jeg er sterk tilhenger av sykehus!

På samme måte som jeg liker lover, fred, handel og velstand. Jeg liker gode ting.

Sykehus er bra! De opererer syke mennesker. De gir mennesker et lengre og lykkeligere liv. Til tross for dette er jeg sterk motstander av at det offentlige skal drive med det! Nå kunne jeg selvsagt lire av meg at dette skyldes at jeg synes privat er bedre enn statlig, noe jeg mener. Men det er overhodet ikke poenget her.

Jeg liker lover, rettsvesen og polititjenester. Så sant de drives på en liberal og korrekt måte. e gir oss mennesker en legal beskyttelse mot vold, overgrep og tyveri. Til tross for dette er jeg sterk motstander av at det offentlige skal drive med det! Nå kunne jeg selvsagt lire av meg at dette skyldes at jeg synes privat er bedre enn statlig, noe jeg mener. Men det er overhodet ikke poenget mitt her.

Mye av det som staten driver med er positive ting og tang. Jeg skal spare dere for flere eksempler. Det positive staten gjør er kanskje like mye som det negative. Nå skal jeg imidlertid heller ikke ramse opp alt det fæle staten gjør.

Hvorfor er jeg da imot at staten skal drive med dette? La meg nyanse bildet med alt jeg mener staten skal drive med. La meg gi dere en fullstendig liste:

1)

2)

Nei, det er ikke en skrivefeil. Jeg ønsker ikke at staten skal drive med noe som helst. Grunnen er ganske enkel: Uansett hva du kjøper eller driver av forretning, så er det umoralsk og forkastelig dersom det betales for med penger du har stjålet fra andre mennesker.

Og det er på denne måten staten driver. Staten driver all sin virksomhet med stjålne penger. All skattlegging er kriminell virksomhet som bør forbys. Dette bør være en særdeles viktig del av et lovverk: Forbud mot skattlegging.

Politikk i dag drives innen et paradigme. Det vil si innenfor en ramme som alle mennesker tenker innenfor rammene av. Hva staten skal drive med handler om smak og behag. Noen liker ditt og noen liker datt! Så om man sier at man mener at staten ikke skal drive med noe, så regner folk automatisk med at man er imot det.

En del liberalister er tilhengere av at staten skal drive med rettsvesen, politi og forsvar. Samtidig er de mot bevilgninger til offentlige sykehus. Inntrykket som skapes er at politi er bedre enn operasjoner. Disse liberalistene har misforstått et viktig poeng. Problemet er ikke at man bruker penger på sykehus, u-hjelp eller hva som helst.

Problemet er at man bruker stjålne penger. Å si at det er mer riktig å bruke penger på politi enn sykehus er ikke en selvfølge. I noen situasjoner vil jeg prioritere operasjoner, i andre vil jeg kanskje prioritere mer politi. Jeg vil foreta en kost-nytte analyse av hvor mine penger kommer best til nytte. Mine penger! Hvordan andre vil prioritere sine penger har jeg ingenting med å blande meg borti. Jeg kan selvsagt mene ting om det, men må respektere deres valg.

Med skattepenger har man derimot ingen rett til slike prioriteringer. Noen liberalister vil selvsagt innvende at i en stat er det riktig at staten skal drive rettsvesen, politi og forsvar. Vel, det får de gjøre som de vil med. Etter at all skatt er fjernet. Så lenge man har skatt, er det fundamentalt galt å foreta slike prioriteringer. Man skal si nei. Man skal si nei til enhver skattekrone!

Den liberalistiske kampen mot statlige utgifter er ikke en kamp mot noe av det staten bruker penger på. Vi er ikke mot verken skole, sykehus, veier eller politi i seg selv. Vi er imot at man stjeler folks penger gjennom skatt.

Fokuset bør derfor rettes mot skatt! Vi må vri debatten over i et nytt paradigme. Er det legitimt å ta andre folks penger for å bruke pengene på det man selv liker? På sin egen smak og behag…

Selvsagt ikke! Vi må bli rasende motstandere av skatt og hele dens vesen. Skatt er skadelig og ond utbytting av mennesker. Det fratar mennesker retten til produktet av eget arbeid! Det gjør dem i realiteten til treller der herren tar sin del av leilendingens produksjon. Dersom man protesterer på denne utbyttingen, så fengsles man og/eller så tas pengene med makt.

Jeg har lyst til å bruke kunst/kitsch som eksempel på hvor ondt skatt er. En maler bruker en måned av sitt liv på å male et bilde. En skatteprosent på 50 prosent innebærer i realiteten at staten har krav på halve bildet. La oss rive det i to slik at staten får sin del. Hvilken vandalisme!!! Hvilken rett har Torbjørn Jagland på halve bildet som Nerdrum maler? Det er renspikket tyveri! Et overgrep! Utbytting!

Er det annerledes om det som skapes er peis, et hus eller en kg poteter? Selvsagt ikke! La meg si det rett ut. Jeg aksepterer ikke en krone i skattlegging. Og hva om man vil bruke pengene til verdens beste formål? Vel,det driter jeg i!!! Om man ikke klarer å overbevise folk om å frivillig bruke pengene sine på en ting, har man ingen rett til å stjele dem!

Liberalismen bør gjøres til en moralsk kamp for en rettferdig fordeling. En fordeling der ingen mennesker utbyttes. Et samfunn uten skatt. Liberalismen må gjøre til en kamp mot organisert kriminalitet. Et samfunn der makteliten ikke tillates å stjele fra folket. Et samfunn uten skatt.

La oss heve fanen høyt. La oss ta skattetilhengerne og kalle dem det som de er: Tilhengere av utbytting og overgrep! La oss vise dem hvordan et fritt og sivilisert samfunn er både rettferdig og praktisk. Vi må på offensiven! Jacta est alea!

Mest lest

Arrangementer