Ukategorisert

Ut av skapet !

Mange lesbiske og homofile tier om hvem de er av frykt for å skuffe sine nærmeste, og i verste fall bli utstøtt av dem.

Derfor har Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, LLH, siden 1996 arrangert en nasjonal «Kom ut»-dag den 15.januar.

I morgen er det altså klart for dagen Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring setter krefter inn på å markere på en god måte.

Det er beundringsverdig at det finnes organisasjoner som tenker på enkelt mennesker i så stor grad som LLH gjør. Mange har helt sikkert fått en bedre livssituasjon på grunn av denne organisasjonens innsats. Det er enkelt å sende en rose til LLH for jobben. Likevel er det et tankekors at en egen dag må til, for å gi homofile og lesbiske muligheter til å stå frem. Mange klarer det på egen hånd, men mange må altså ha hjelp.

I 2002 skal alle mennesker være like mye verdt, uansett kultur, religion og legning. Det skal være helt unødvendig å føle seg mindreverdig på grunn av legningen. Vi som er liberale har en oppgave å markedsføre dette. I fremtiden bør «Kom ut»-dagen bli helt unødvendig, til tross for at tiltaket er veldig prisverdig.

Alle mennesker er flotte uansett legning !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer