Ukategorisert

Det skal koste å være syk

Mange arbeidstagere kan fra i dag av bruke utvidet egenmelding ved sykdom. Sett med øyner til en arbeidstaker er det blitt en bedre ordning med muligheter for mer fri.

Virksomhetene forplikter seg til å innføre utvidet bruk av egenmelding ved sykdom: Arbeidstagere kan være borte fra jobben åtte dager i strekk ved å skrive ut egen sykemelding. Maksimalt antall egenmeldingsdager fordobles fra 12 til 24 i året. Tidligere var egenmeldingen på tre dager, ei ordning fortsatt mange har. Selv om en del kan nyte godt av den nye ordningen også.

Norge har hatt en voldsom økning i sykefraværet de siste årene. Økningen har bekymret politikerne og organisasjonene i arbeidslivet lenge. Det var ikke uten grunn denne saken ble en het potet ved den siste valgkampen. De såkalte ekspertene er delte på om Norge har en for god ordning på dette området i forhold til andre land. Det er et tema partene ikke blir enig om.

Sett med prinsipielle øyner skal det kose å være syk. Det blir galt å få like mye i lommeboken ved å være borte fra jobb sammenlignet med å jobbe. Spesielt når en stor del av denne kaken betales gjennom offentlig budsjett, altså skatteseddelen.

Partene i arbeidslivet jobber nå med å få ned sykefraværet. Derfor denne nye ordningen som er innført for mange i dag. Rent logisk skulle en tro det vil gi økt fravær. På 3-dagers ordningen er det lett å ta hele perioden fri selv om en bare er syk en av dagene. Det går uansett en egenmelding om arbeidstakerne er borte, en, to eller tre dager. Hvis denne tenkningen er riktig, vil problemet øke med den nye ordningen. Istedenfor å skulke to dager, som mange har hatt som vane, kan skulken lett bli fem dager i fremtiden. Det må gi økt fravær.

Sykemeldinger og eller egenmeldinger må det finnes. Også liberalister kan bli syke en gang i blant. Likevel burde dette ha vært unntatt offentlig budsjett og ansvar. Fravær bør være et forhold mellom hver enkelt bedrift og arbeidstakerne. Gjerne avgjort gjennom desentraliserte forhandlinger. Kun på den måten ville en ha fått et system som er helt riktig, sett med liberalistiske øyner.

Hvis Liberaleren skal avslutte denne kommentaren med et tips, må det være at denne saken vil være like het i årene som kommer. Den nye ordningen vil ikke bli vellykket, og sykefraværet vil ikke gå merkbart ned. Prisen for sykdom må sendes en helt annen adresse for å få bort skulken vi alle vil bekjempe.

Mest lest

Arrangementer