Ukategorisert

Ikke utvid pressestøtten

Norsk Lokalradio Forbund ønsker pressestøtte også for lokalradioene i Norge. Liberaleren syns forslaget er svært dårlig.

Flere ganger de siste årene har Liberaleren vært svært skeptisk til pressestøtten avisene og andre tidsskrifter får. Det er og blir helt galt med slike støtteordninger. Norsk Lokalradio Forbund er uenig med oss.

De krever pressestøtte på samme måte som det avisene får. Forbundet har selvsagt et ørlite poeng i like konkurranse vilkår, men ulikhetene blir ikke rettet opp med å innføre en støtteordning for radiokanalene. Ulikhetene i konkurransen blir bare forskjøvet til andre grupper, for eksempel internettavisene og Tv-stasjonene. En kan ikke opprette statlige støtteordninger til næringsvirksomheter som mener seg fortjent til det.

Liberaleren har stor sans for poenget om like konkurransevilkår. Det kan gjøres ved å kutte pressestøtten for avisene. Det vil skattebetalerne tjene på, og konkurransen mellom de ulik aktørene blir lik.

Politikerne må mer enn gjerne gi media bedre vilkår, men det må gjøres med liberalisering av regelverket, slik at hver enkelt lettere kan skaffe sine egene inntekter. Pressestøtte er rett og slett ikke riktig medisin, uansett om en driver Tv, avis eller radio.

Tags:

Mest lest

Arrangementer