Ukategorisert

Boplikten bør avvikles

Stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen (Ap) fra Aust-Agder fikk avslag på søknad om utsettelse av boplikten. Nå varsler han kamp.

Liberaleren syns det er utrolig dumt at politikerne går til kamp mot lover og regler først når disse setter begrensninger for egen frihet. Halvorsen ville aldri ha reagert på boplikten dersom det ikke rammet han selv, dessverre.

Boplikten burde aldri ha vært vedtatt !

Det politiske flertallet i Norge har av en eller annen grunn vedtatt et lovverk der en krever boplikt for å eie «hus, tomter, hytter og andre områder» i deler av Norge. Det gis ikke konsesjoner dersom en ikke godtar en del forpliktelser, blant annet boplikt. Dette er et helt sykt regelverk, og setter stor begrensninger på en del av oss. Noe politikeren Gunnar Halvorsen nå får kjenne på egen kropp.

De ulike politiske partiene bruker ulike argumenter for å bevare et regelverk som gir det offentlige rett til å kreve boplikt. Oftest hører vi argumentene om å bevare distriktsnorge. Politikerne er redd for at såkalte rikfolk skal kjøpe opp gode områder, uten at disse benyttes i tilstrekkelig grad. En helt ubegrunnet frykt, mener Liberaleren. En som kjøper og eier et område, må selv ha friheten til å bestemme fult og helt over egen eiendom.

Stortinget bør oppheve boplikten. Hver enkelt av oss kan regulere dette selv på en god måte. En avvikling av boplikten ville ha gitt den omtalte Halvorsen og alle andre mer frihet og mindre bekymringer.

Boplikten er en ulempe. Det bør politikerne forstå lenge før det rammer seg selv.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer