Ukategorisert

Vil slå sammen fylker

Fylkesrådmennene i Østfold og Akershus anbefaler å slå sammen de to fylkene. Et nytt storfylke får nesten 730.000 innbyggere.

Et fornuftig og gledelig forslag. Det er sjeldent Liberaleren tenner på ideer fra embetsverket, men det skjedde i dag. En gratulasjon sendes til Østfold og Akershus.

Mandag overleverte de to fylkesrådmennene sin utredning om en eventuell sammenslåing av de to fylkeskommunene til sine fylkesordførere. Fylkestingene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold vedtok i fjor høst å gi de fire fylkesrådmennene i oppdrag å utrede om det er grunnlag for å slå sammen noen av fylkeskommunene til en ny region, skriver Aftenposten. Utredningen skal nå sendes på høring. En eventuell sammenslåing må behandles i de aktuelle fylkestingene, samt i Stortinget.

Østfold og Akershus har flere felles utfordringer innenfor områder som kompetanse- og næringsutvikling, transport og infrastruktur, miljø- og arealpolitikk og kultur. På samme måte som andre fylker og kommuner i Norge helt klart har. En sammenslåing vil gi et bredere tjenestetilbud til innbyggerne. Det er heller ikke å legge skjul på begeistringen om redusert offentlig sektor, dermed reduserte offentlige budsjetter. På den måten kan skatter og avgifter reduseres.

Den økonomiske biten vi liberalister vil juble over, vil sikkert bli tonet ned av de respektive politikerne. De effektiviserings-gevinstene en sammenslåing vil bety, vil fylkespolitikerne helt sikkert bruke på andre områder. Økt tilbud og forbedret offentlige tjenester på en rekke områder. Det vil være gulroten for politikerne. Den gulroten er ikke spesielt god. Reduserte kostnader bør gis tilbake til befolkningen i form av skattelettelser.

Nå skal forslagene fra fylkesmennene ut på høring, en spennende høringsrunde Liberaleren har tenkt å følge med argusøyne. Sammenslåinger av fylker og kommuner er et viktig skritt mot en redusert offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer