Ukategorisert

Et forsvar i krise

I dagens utgave av ”Brennpunkt” på NRK vil statskanalen sette fokus på en organisasjon som er i krise.

Liberaleren oppfordrer alle til å bruke deler av tirsdagskvelden til å se TV-programmet om Forsvaret. For en del vil det komme frem oppsiktsvekkende opplysninger, legg merke til ordene ”for en del”.

Til tross for at de såkalt forsvarsvennlige partiene er i vekst, Høyre i regjering og Fremskrittspartiet med en varm hånd over regjeringens arbeid, sliter forsvaret som organisasjon. Brennpunkt vil vinkle saken slik at kaffen går i strupen på en del av våre forsvarsvennlige politikere. For Liberaleren er dette ingen bombe. Vi mener det har vært allment kjent over lengere tid at målsetningen for vårt forsvar er langt høyere enn det som er mulig å få til. Derfor gjentar vi det gamle kravet om en senking av målsetningene.

Samtidig som norske soldater sendes verden rund på prestisjefylte internasjonale oppdrag, forverres situasjonen i organisasjonen. Forsvaret er pålagt en rekke oppgaver av politikerne som det rett og slett ikke finnes penger til.
I mellomtiden fortsetter tidenes dyreste offentlige omstilling i Forsvaret.1950 offiserer og 550 ansatte i Forsvaret har det siste året gått ut med en gullkantet fallskjerm i lommen i form av tre årslønner. Ytterligere 3500 ansatte må vekk. Regningen på sluttpakkene, flytteutgifter og andre omstillingstiltak kommer på mellom syv og ti milliarder kroner.
Brennpunkt vil spekulere i at i løpet av noen uker må Bondevik-regjeringen og Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ta en rekke ubehagelige avgjørelser, stikk i strid med det Høyre tidligere har gått inn for. I tillegg vokser kravet både internt i forsvaret og fra forsvarsvennlige politikere om at Frisvold må ta sin hatt og gå.
Brennpunkt har de siste månedene gransket krisen i Forsvaret, og kan avsløre en rekke kritikkverdige forhold som verken forsvarssjefen eller politikerne vil snakke høyt om.

En kan selvsagt stille spørsmålstegn om dekningen, noe flere helt sikkert vil gjøre blant annet i partiet Høyre. Likevel kan ingen legge skjul på at tingene ikke er slik som mange ønsker. Legge merke til ordet «mange». Det er nemlig ikke alle som ønsker dagens struktur eller målsetninger i dagens forsvar. Vi liberalister er gode eksempler på det.

Forsvarsministeren vil helt sikkert i kveldens program bortforklare det meste, noe hun dessverre må gjøre fordi hun har ansvaret for organisasjonen. Hun vil påpeke at Høyre har foreslått mer penger i Forsvaret i mange år, men at stortingsflertallet har vært uenig. På spørsmål om hvorfor ingen ting har skjedd siden Høyre kom i regjering, vil hun påpeke den korte tiden regjeringen hadde på seg for å fremme tilleggsforslag i statsbudsjettet, noe som faktisk medfører riktighet. Hun vil også love vedtak og utredninger i løpet av dette og de neste årene. Vedtak som skal gjøre Forsvaret bedre. Dette har Liberaleren liten tro på.

Kveldens program bør gi en gi en ny forsvarsdebatt. Politikerne bør senke målsetningen, lage en ny organisering basert på frivillighet og gjerne profesjonalitet. Helt i tråd med tenkingen til oss liberalister. Det bør ikke være så vanskelig å innse at lille Norge ikke har store nok offentlige budsjetter til å oppfylle partiprogrammene til våre forsvarsvennlige partier. Forsvaret bør bli en politisk sak på lik linje med andre saker politikerne roter seg inn i, og ikke en prestisjebombe der partiene skal skaffe seg velgere på. For å ikke glemme gjøre seg populær i utlandet i diverse festtaler.
Det er på tide med en ny og annerledes debatt om det Norske forsvar. Liberaleren deltar gjerne i den.

I en ny debatt bør det være grunnlag for å sette spørsmålstegn med behovet for et forsvar i det hele tatt. Vi gleder oss til å sette det spørsmålstegnet !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer