Ukategorisert

Yrkesforbud for tunge fiskere ?

Liberaleren reagerer kraftig på nyheten om at fiskere og sjøfolk over en viss vekt i forhold til kroppshøyde, nå kan bli satt på land.

Offentlige myndigheter har overhode ingen ting med hvordan folks kroppsbygning er. Ingen lover og regler skal kunne regulere bort vekt eller høyde.

I følge media har EU kommet med nye direktiver vedrørende krav til legeattest for fiskere og andre sjøfolk. De nye reglene innebærer at yrkesutøvere kan bli tatt ut av tjeneste fordi de har for høy vekt i forhold til en fastsatt forskrift om BMI (Body Mass Index). Yrkesutøverne kan risikere utestengelse fra yrket sitt, selv om helsa er god og jobben utføres prikkfritt.

Dette er et helt forkastelig forslag, og en god forklaring på hvorfor mange er skeptiske til politikere, byråkrater og kanskje spesielt EU. Den Europeiske unionen har i tillegg mange andre skyggesider liberalister bør være skeptisk til, men det er en helt annen debatt.

Liberaleren tar fullstendig avstand fra slike direktiv eller forslag om en vil. Det er en menneskerett å behandle sin egen kropp slik en vil.

Mest lest

Arrangementer