Ukategorisert

Nå må PST skjerpe seg

Politiets sikkerhetstjeneste overvåker hotellgjester i Finnmark, en generell overvåkning som overhode ikke bør finne sted.

Politiets sikkerhetstjeneste har siden i fjor høst registrert opplysninger om hotellgjester over hele Finnmark. Alle overnattingssteder i Finnmark skal ukentlig ha blitt bedt av politiet om å gi fra seg en totaloversikt over gjestene. I enkelte tilfeller har polititjenestemenn selv møtt opp på hoteller i Finnmark for å gå gjennom gjestebøkene, melder både NRK og P4 i dag.

Hadde Liberaleren stått for driften av et hotell, ville PST aldri ha fått utlevert slike lister. Skulle tjenestemennene likevel ha møtt opp hos oss, ville de øyeblikkelig ha blitt kastet ut av hotellbygningen. Det ville ha vært vår plikt som liberalister å gjøre nettopp det.

Enten er Politiets sikkerhetstjeneste sine betjenter i Finnmark ekstra ivrig, noe Liberaler tviler på.. Eller så er arbeidsinstruksen fullstendig bak mål, og det kan medføre riktighet dersom saken media i dag kommer med er riktig. I tillegg kom det frem ei lignende historie i forrige uke, der Politiets sikkerhetstjeneste overvåket journalister i landets nordligste fylket. Skjer dette i Finnmark, det fylket i Norge som er lengst unna maktens sentrum, kan dere ta tenke dere hvordan PST herjer lengere sør i Norge ?

Liberaleren mistenker Politiets sikkerhetstjeneste for å se spøkelser på høylys dag. Det finnes ikke grunnlag for en slik omfattende overvåking som beskrives. Ikke grunnlag i det hele tatt. Fortsetter media å komme med slike oppslag i tiden fremover, vil PST ta livet av seg selv. Ingen vil akseptere et slikt system. En død for PST hadde ikke gjort Liberaleren noe, i hvert fall ikke slik de har opptråd den siste tiden.

Dagens oppslag i media om overvåking av hotellgjester er fullstendig uforklarlig. Liberaleren har for en gang skyld vanskelig å finne ord på frustrasjonen. En kan nesten forstå en vis form for overvåkingen midt i den kaldte krigen, legg merke til ordet ”nesten”. I år 2002 finnes det ingen gode begrunnelser en slik aktivitet.

Politikerne må øyeblikkelig gripe inn i virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste for å gi arbeidsordre som er i pakt med tiden vi lever i. Den ordren bør ikke inkludere omfattende overvåkning over enkelt mennesker som er totalt uskyldig i alt av såkalte ”skyldspørsmål”.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer