Ukategorisert

Straffereaksjoner må vi ha

Selv liberalister er enige i ulike straffereaksjoner for personer som bryter loven. Både straffemetoder og de ulike lovbruddene vil helt sikkert bli diskutert, også i det liberalistiske miljøet.

Over 2000 kriminelle venter på å komme inn bak murene for å sone sin dom. Bare de siste tre månedene i fjor økte soningskøen med 27 prosent, melder Nettavisen.
Denne nyheten beviser at det finnes store problemer i dagens kriminalpolitikk.

I dag får veldig mange av alle som bryter loven fengselsstraff. Ubetinget fengsel gis til alle fra militærnektere, promillekjørere, personer bak vinningskriminalitet og mer alvorlig voldsforbrytere.

Straffereaksjoner må et hvert samfunn ha. Likevel bør en kunne se på de ulike måtene å straffe en person på. Er det riktig å sette militærnektere eller personer med simple promilledommer i fengsel ? Liberaleren mener et helt klart nei, og det såkalte samfunnet burde ha vært enig med oss når en ser på soningskøen som finnes.

Organisering av fengselsvesenet bør også under lupen. Er det riktig at staten skal stå for driften av dette ? Liberaleren mener nei, og viser til gode privatiseringsprosjekt på andre områder. Når privatisering fungerer på for eksempel levering vekter tjenester, hvorfor skal det da ikke fungere i fengslet ?

Dagens soningskø beviser at noen må gjøres på dette området. Færre må komme i fengsel for sine handlinger og nytenkning må til på organiseringen av fengselsvesenet.

Politikerne er dessverre ikke enig i dette nå, men også på dette området vil det skje en liberalisering i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer