Ukategorisert

Flaut av Høyre

Sosialkomiteen avga i dag sin innstilling om forslag til endringer i alkoholloven. Forslaget, som ble fremmet av Frp, ville ha åpnet for ølsalg døgnet rundt.

Forslaget til Fremskrittspartiet fikk ikke flertall, kanskje ikke spesielt overraskende. Likevel var det Høyre som stod for overraskelsen i innstillingen.

Ap fremmet et forslag om å utvide maksimaltiden for salg av øl i butikk fra kl. 20.00 til kl. 21.00. Dette bør være et uproblematisk forslag for de fleste politikerne, også for Høyre. Likevel klarte Høyre sammen med Kristelig Folkeparti å stemme imot Aps forslag. Dermed tyder mye på at det ikke blir en liberalisering av regelverket for øl i butikk.

Høyre bruker Kristelig Folkeparti sin negative holdning til alkohol som argument på hvorfor partiet ikke støttet en fornuftig endring av regelverket. Sikkert riktig nok, men det vil gi partiet problemer neste gang det snakkes om bedre rammevilkår for næringslivet og frihet for enkelt individet. Dette bør være en helt uproblematisk sak å markere ideologi på. I slike saker har Høyre spilt høyt på banen tidligere, men følger altså ikke opp i praktisk politikk. Det er flaut.

Hvis Liberaleren skulle få bestemme i denne saken, ville lovene om klokkeslettene på salg av alkohol ha blitt fjernet. Alkohol er en lovlig vare som bør omsettes helt fritt, uansett hva klokken er.

Tags:

Mest lest

Arrangementer