Ukategorisert

Skal stortinget jobbe mindre ?

Åslaug Haga, Senterpartiet, vil innføre tredagers uke på Stortinget og en ukes vinterfri for å få mer tid til barna.

Umiddelbare kommentarer fra mange velgere vil helt sikkert være at de mener politikerne krever mer og mer for innsatsen. Bedre lønn, bedre – arbeidsvilkår og arbeidsforhold. Dette står i sterk kontrast til mange andre arbeidstakere, blant annet i offentlig sektor som de siste årene har fått økt arbeidspress på arbeidsplassen.

Likevel er det lov å ikke være veldig skeptisk til forslaget. Mindre tid på Stortinget for våre politikere, vil bety færre dumme vedtak. Kanskje debatten om størrelser på butikkene aldri hadde kommet dersom politikerne kun jobbet tre dager i uken. Det ville ha vært en positiv ringvirkning.

Liberaleren er heller ikke i tvil om at våre stortingspolitikere kunne ha kjøpt seg fri mer fritid og mindre arbeidspress, dersom enkle moderniseringer ble gjort på arbeidsmåtene i Stortinget. De bør ta seg av færre oppgaver, og gi mer frihet og ansvar til andre. For eksempel private aktører. Stortinget bør tenke helhetlig og gi blaffen i alle fillesakene de i dag behandler.

Hage må gjerne få tilslutning på sitt forslag. Det vil kunne være en seier for oss som kjemper for et annerledes samfunn, basert på frihet.

Mest lest

Arrangementer