Ukategorisert

Vil kvotere kvinner inn

De siste dagene har det vært en frisk debatt om Norsk næringsliv. Skeptikerne mener bedriftene har for få kvinner i styrende organer.

Nå vil kvinnekamp fanatikerne kvotere kvinner inn i bedriftenes styre. Det vil gi resultater i økt kvinneandel, uten tvil, men det kan fort bli det eneste resultatet vi kan glede oss over.

I politikken har en hatt kvotering over lengere tid. I råd og utvalg skal det være minimum 40 prosent av hvert kjønn. Som oftest er det kvinner som må kvoteres inn når Fylkesting, kommunestyrene, nominasjonsmøter og andre styrer og råd konstituerer seg.
Resultatet av denne politikken har ikke vært bra. En får inn representanter som ikke burde ha vært representert i det ene utvalget etter det andre. Hvor ofte har en ikke hørt historiene om sakspapirene som åpnes på møtene ?

Det samme kan fort skje i næringslivet, hvis fanatikerne får det som de vil.

Liberaleren har tro på at de beste vil få plass i et hvert styre, uansett kjønn. Det har til nå medført en lav kvinneandel, men det bør rettes opp uten ekstra reguleringer fra politikernes side.

Også på dette området må markedet få råde.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer