Ukategorisert

Stopp bistanden

Norge vil stoppe bistanden til land som bryter menneskerettighetene eller preges av korrupsjon og vanstyre.

Det skulle knapt bare mangle, og alle land bør følge opp med samme politikk ovenfor diktatorer og andre vanstyrte land som bryter menneskerettighetene.

Bistanden til land som utvikler seg i feil retning, vil bli stoppet, lover utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, ifølge NTB.

Hadde Liberaleren fått bestemme, ville u-hjelpen ha blitt kuttet. Utviklingsministeren burde ha gått ennå lengere. U-hjelp er ikke med på å stimulere til positiv utvikling i land som trenger vekst sårt.
I tillegg bør reglene for imponert fjernes. De som vil selge varene sine, må få lov til det. En lemping på import reglene ville ha vært mye mer positivt for utviklingslandene enn det u-hjelp noen ganger har vært.

Dessverre er norske politikere, men også politikere i andre land altfor glad i å beskytte eget næringsliv. Det er utviklingslandenes største problem.

Det er positivt at utviklingsministeren slår et slag for menneskerettighetene, men hun bør også slå et slag for en positiv utvikling for alt som omfatter frihandel.

Mest lest

Arrangementer