Ukategorisert

Klienten må få bestemme

Det må aldri være tvil om at alle skal ha den fulle friheten til å bestemme over seg selv. Det betyr også skifte av advokat, dersom det er et ønske.

De siste dagene har det vært fullstendig kaos i Orderud-saken. Per Orderud har ønsket å bytte advokater, visstnok fordi advokatene ikke følger den strategien han selv ønsker. Nemlig å skåne hans ektefelle.

Det kan være mange meninger om Orderud-saken, også i det liberalistiske miljø. Liberaleren skal overhode ikke kommentere selve saken, skyldspørsmålet eller andre rettslige ting som angår de siktede. Likevel har vi reagert på at Per Orderud ikke får bytte eller fritatt advokatene sine fra jobben.

En person, helt uavhengig hva en mistenkes for, må selv få bestemme fullt og helt over sin egen situasjon i retten. Det betyr også retten til å skifte advokat eller sparke sin egen advokat. Det er så alvorlig å være i retten for alle som er tiltalt, at de bør ha siste ordet over sin egen situasjon.

Undertegnede har selv vært i en lignende situasjon som Per Orderud, riktig nok med en langt mindre mistanke rettet mot meg. Et advokatbytte var svært vanskelig, selv om regningen betales privat. Slik skal det ikke være. Rettssikkerhet bør også folk som er i klammeri med lovverket ha.

Ofte blir tidsperspektiv brukt mot advokatbytter, også i Orderud-saken. Dette kan selvfølgelig være et brukbart argument, som kan forstås. Likevel bør alle få friheten til å bestemme sin egen strategi, uansett om det kan bety feile valg.
Det må være lov å gjøre feile valg, også i rettssystemet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer