Ukategorisert

Kirken forlater staten

Liberalister, se frem til 2010. Den Norske stat og kirken vil komme til å bli skilt. Det er liten tvil om det.

16 av 17 medlemmer i det såkalte Bakkevig-utvalget ber om at stat og kirke skiller lag, men det kan først skje i 2010.

Statskirkens dager er talte dersom Kirkemøtet og Stortinget gir sin tilslutning til hovedtrekkene i Kirkens eget stat/kirke-utvalg. Men først skal innstillingen som ble overlevert i formiddag, ut til høring.

Det er ventet at en offentlig kommisjon skal utrede saken videre. De nødvendige endringer av Grunnloven krever også tid fordi forslag skal fremmes i en valgperiode før det kan vedtas etter et valg. Et eventuelt brudd i de 500 år lange bånd mellom kirke og stat vil først kunne skje rundt 2010.
Liberaleren sier halleluja. Det blir liksom ikke vits å klage på at prosessen går for sakte. Den er startet, og den vil gi et lykkelig resultat. Vi er fornøyd.

Det vil selvsagt bli prinsipielle debatter om ”skilsmissen”. Det vil også bli debatt om hvordan det finansielle skal ordnes. Liberaleren ønsker ikke en ny statlig skatt eller avgift. Alle tros og livssynsorganisasjoner må finansiere seg selv, gjerne med en medlemskontigent. Hvordan hver enkelt organisasjon henter sine inntekter er oss helt uvedkommende, men en ny skatt må det ikke bli. Da vil det bli en skilsmisse en vis bismak, noe som ville ha vært svært synd.

Mest lest

Arrangementer