Ukategorisert

Jubel for friskoler

Jeg ønsker regler som åpner for større mangfold, sier Clemet om lovforslaget om friskoler, som vil bli sendt ut på høring i løpet av april.

En av de beste uttalelser fra medlemmene av denne regjeringen som styrer Norge nå. Utdanningsministeren åpner for private skoler.

I dag må privatskolene ha et religiøst eller etisk formål, eller et alternativt faglig-pedagogisk innhold for å få offentlig godkjenning og støtte. Utdanningsministerens forslag går ut på at formålskravet erstattes med et krav til innhold og kvalitet.

Utdanningsministeren selv bruker betegnelsen friskoler i forslaget, i stedet for privatskoler, fordi det regnes som mindre belastende.
Det er litt dumt, men navnet eller betegnelsen må være likegyldig. Mer frihet for barn og foreldrene og foresatte må være det viktigste.

Nå må ikke liberalistene tro regjeringen legger opp til en likestilling mellom offentlige og private skoler. Det gjør den ikke, dessverre. Likevel er forslaget som skal ut på høring en flott liberalisering, selv om Liberaleren ser stor mangler.
En likestilling burde ha vært på sin plass. Det burde også vært åpning for betydelige ordninger med privat finansiering. Vi er likevel fornøyd med at utviklingen går i riktig retning. Nå må bare regjeringen få flertall for sine synspunkt. Det kan bli tøft nok i utgangspunktet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer