Ukategorisert

Er noe feil med strafferammene ?

Bør det være forskjell på å planlegge et drap i forhold til å utføre det ? Hvis svaret er ja på dette spørsmålet, er noe feil med strafferammene i Norge.

Orderud-saken er over. Alle fire ble dømt, og prosessen om hvilken straff de fire får er i gang. De aller fleste eksperter mener det beste tipset er 21 år fengsel. Svaret på det før vi visstnok ikke før etter påske.

I Norge er 21 år fengsel den lengste fengselsstraffen en dømt person kan få. Det finnes også ulike ”sikringsordninger”, men 21 år fengsel er likevel maksimal straff for de fleste. I den siste tiden har rettssystemet i Norge behandlet saker som gir eller kan gi 21-års fengsel. Orderud- og Baneheiasaken er to eksempler som media har gitt masse oppmerksomhet. La oss bruke disse to sakene som eksempler.

I Baneheia fikk blant annet Viggo Kristiansen 21-års forvaring for de ufyselige handlingene hans skulle ha utført mot mindreårige jenter. Kanskje greit nok vil mange si. I Orderud-saken vil sannsynligvis flere av de dømte få samme fengselsstraff for å planlegge en ufyselig forbrytelse. De har altså ikke blitt dømt for å utføre den, kun planlegging. Likevel får de likens straff som en person som har utført mord, uten egentlig, i hvert fall i teorien, har utført det.
Er det galt eller ikke ?

Liberaleren har ikke noe godt svar på spørsmålet. Kanskje bør vi ikke ha stilt det en gang. Likevel er det lett å filosofere over strafferammene, når en blir påvirket over de grufulle sakene som har herjet Norge i det siste.
I USA er systemet annerledes. Der er det ingen maksimal straff, og dermed blir det forskjeller basert på de ulike kriminelle handlinger.
Vi oppfordrer til en debatt om strafferammene, gjerne her på Liberaleren, men også på Fridemokratenes debatt forum.
Det kan bli spennende !

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
P.A.Rønning
P.A.Rønning
18 years ago

Jeg har tenkt på et litt annet spørsmål. De 4 tiltalte ble dømt på basis av indiser og en slags sannsynliggjøring av at det _måtte_ være dem. Og norsk straffelov er nokså snedig her, den sidestiller medvirkning med faktisk utførelse av en straffbar handling. Resonnementet var: 3 mennesker ble jo ross alt drept. Så _noen _ må jo ha gjort det. Så hvorfor ikke den nærmeste familie?Hvor overbevisende er den påståtte gårdstvisten som et drapsmotiv? Var det er virkelig tvist, eller ble den blåst opp av påtalemyndigheten? Vi har Liland-saken i friskt minne. “Noen” måtte ha begått drapet da også,… Read more »