Ukategorisert

Betal kontingenten

Norges viktigste liberalistisk organisasjon har nå sendt ut medlemskontigenten. Liberaleren anbefaler alle å betale giroen så raskt som mulig.

Fridemokratene er en av de få liberalistiske organisasjonene i Norge. Organisert med frivillig innsats fra folk som er villig til å ofre både penger og fritid for å sette fokus på frihet. Sakte, men sikkert øker medlemsmassen. Det er viktig både for det økonomiske grunnlaget for organisasjonens drift, men også for å ha troverdighet i kampen for liberalismen.
Liberaleren anbefaler alle frihetselskere til å betale kontingenten. Det er et viktig bidrag i kampen for mer frihet.

Fridemokratene har gjennom de siste årene satt fokus på viktige saker. Sakte, men sikkert går det mot en dreining i den retningen vi ønsker. Forsvaret er en viktig sak, der vi riktig nok har et stykke arbeid igjen. Åpningstidsloven er en annen sak, der en kan bruke positive fortegn på. Hvem husker ikke underskriftskampanjen som Fridemokratene gikk i bresjen for. Mer økonomisk frihet i form av skatte – og avgiftslettelser, som folk flest tydeligvis er mer og mer enig i. Det viser i hvert fall det siste valgresultatet. Legalisering av narkotika, som den meget omtalte straffekommisjonen langt på vei støttet. Kampen mot nasjonalisme og innsats for mer frihandel.
Fridemokratene er en viktig organisasjon for alle disse store sakene. Støtt opp om kampen du også !

Det liberalistiske miljøet i Oslo har også vært svært aktiv med møter og konferanser. Mye av dette gjøres i regi av Fridemokratene. Hva ville det liberalistiske miljøet ha vært uten for eksempel høstkonferansen ? Slike møter er viktige. Ditt bidrag kan være med noen få hundrelapper i året i medlemskontigent.
Velkommen som medlem i Fridemokratene, Norges viktigste liberalistiske organisasjon.

Mest lest

Arrangementer