Ukategorisert

Norge bryter menneskelige rettigheter !

Liberaleren får ofte meldinger som rører oss til hjerteroten. Meldinger om mennesker som settes i fengsel for sin politiske overbevisning. Fengsles under uverdige forhold for å ha et menneskesyn alle bør være skikkelig stolt over.

Det er frihetsforkjempere av beste sort. De bør belønnes for sin ideologi og prinsipper. Istedenfor settes de i fengsel med svært uverdige forhold. Det er en skam for Norge, en skam at dette fortsatt skjer i 2002.

For noen dager siden fikk jeg et langt og ufyselig brev fra en far, en far for en 21-års gammel mann som akkurat nå sonet en dom på 90 dagers ubetinget fengsel for å nekte verneplikten. Brevet var ufyselig fordi denne pappaen beskrev overgrepene den Norske stat bedriver ovenfor denne unge mannen.
Gutten nekter å avtjene verneplikten, også siviltjeneste, fordi han er imot statlig tvangsarbeid. Han kunne ha gjort som mange andre, nemlig å lure seg unna tjenesten. Enten ved å ”spille syk” og dimittere eller få siviltjeneste. Gutten valgte den ærlige og etter min mening rette veien. Han var ærlig og stod fast på prinsippene. Dermed fikk han en dom på 90 dager fengsel i Bergen tingrett. Mange vil mene 90 dager ikke er så lang tid i fengsel. Vi som har vært i samme situasjon er fullstendig uenig. Det er umenneskelig lenge, for å stå på et prinsipp.
Gutten skulle sone i en arbeidsleir. Han ble likevel flyttet raskt til et strengt fengsel, fordi han stod fast på prinsippet om å ikke gjøre tvangsarbeid for den Norske stat. Han ble i fengslet plassert i den såkalte ”verstingsavdelingen” sammen med forbrytere en ikke skal sammenligne militærnektere med. Dette skulle være en ekstrastraff fordi han nektet å arbeide, ifølge fengselsledelsen.
I fengslet ble han nektet penger til telefon, godterier, tannkrem, sjampo og såpe. Altså saker for å holde den personlige hygienen i orden. Det virker egentlig greit nok, siden han ikke jobbet. Det som er skikkelig ille, er at han heller ikke får bruke private penger på disse tingene. Dermed sitter familien hjemme uten informasjon om hvordan det går med sønnen i fengsel. Hans hygiene er heller ikke på topp, dersom han ikke får låne såpe, tannkrem og sjampo hos sine medfanger.

Slike forhold som guttens far beskriver i brevet er uverdig. De kan umulig være i tråd med menneskerettighetene. Det er noe som er galt når Nelson Mandela opphold på fangeøya kan sammenlignes med soneforholdene til militærnektere i Norge. Jeg er enig i farens krav om at statsminister, Kjell Magne Bondevik, og resten av regjeringen bør gripe inn umiddelbart. Denne gutten og andre i tilsvarende situasjon bør benådes så raskt som mulig.

Vi liberalister ønsker et annerledes forsvar, et som er basert på frivillighet. Vi har den siste tiden følt at vinden går i vår retning. Det Norske forsvaret fungerer ikke tilfredsstillende slik som organiseringen er i dag. Det er bevist gang på gang, spesielt gjennom oppslag i media. Vi kan likevel innrømme lett at vi har en lang vei å gå, selv om tingene går i riktig retning. Saken om denne omtalte 21-åringen viser at vi kjemper en viktig kamp. Måtte flere bli med på samme lag som oss.

Tags:

Mest lest

Arrangementer