Ukategorisert

Norge importerer mer mat

I løpet av de siste seks årene har importen av bearbeidede landbruksvarer til Norge økt med 42 prosent.

Dette er en gledelig nyhet som bør varme liberalister. Det er bra med frihandel og nesten for dumt at vi som er liberale hele tiden må argumentere for det.

Tollsatsene på innføring av mat til Norge er redusert. Dessuten har råvareprisene i Norge økt, mens de er redusert i EU.

Norge matvarekjeder, bønder og såkalte eksperter som setter Norge foran alt liker ikke utviklingen. De frykter for at norsk mat blir utkonkurrert av utenlandske selskaper. Hva så, hva er problemet med å gi forbrukerne all makt i valget av leverandører ?
Liberaleren tror en del norske produkter ville ha vunnet konkurransen i et samfunn med ordentlig frihandel. Noen produkter ville også ha tapt, men tilbud og etterspørsel ville hele tiden ha regulert markedet på en fortreffelig måte.

Utfordringen for norske politikere, også politikere i andre land, kanskje spesielt EU, USA og Japan blir å gjøre alt enklere for mest mulig frihandel. Det må bety en lettelse av tollsatser. Vi som forbrukere tjener på det, ikke bare forbrukere i Norge, men i hele verden.

Mest lest

Arrangementer