Ukategorisert

Et idiotisk krav

Utdanningsminister Kristin Clemet truer med lovforbud dersom landets videregående skoler ikke stanser all røyking i skolegården.

Dette kravet blir for dumt, faktisk kan det kalle idiotisk. Regjeringen må ikke glemme at røyk er en lovlig vare. På bagrunn av det må forholdene legges til rette for de som er avhengig av den daglige røyken.
Selvsagt vet Liberaleren at aldersgrensen for kjøp av røyk er 18 år, men det er mange som er eldre enn det som går i den videregående skole.

Sammen med helseminister Dagfinn Høybråten skriver utdanningsministeren nå brev der fylkeskommunene og skolene blir bedt om å innføre regler som stopper røykingen i friminuttene. Som ris bak speilet fremmer Regjeringen et forslag som åpner for at myndighetene ganske raskt kan innføre totalforbud.

Hvis regjeringen er så dum at de tror et totalforbud vil hindre skoleelever å røyke, da er de på så ville veier at Liberalere har vanskeligheter med å forstå at så dyktige politikere kan tenke så ulogisk.
For noen år siden ble lærere i en kommune i Nord-Norge nektet å røyke på skolen. Lærerne var smarte. De kjøpte seg en campingvogn, satt den like utenfor skoleplassen og satt der å inntok sin daglige nikotindose. Vi skal ikke påstå at elvene blir like utspekulert med et forbud, men de vil finne alternative måter for å røyke på.

Istedenfor forbud burde politikerne ha sørget for å legge forholdene til rette for alle elvene, uansett om de røyker eller ikke. Det kan bety en tillatelse til egene røykerom. Liberaleren ser ikke poenget med et totalforbud. Røyk er og blir en lovlig vare i all fremtid.

Mest lest

Arrangementer