Ukategorisert

Utvis de kriminelle ?

Fremskrittspartiet fortsetter å kreve utvisning av kriminelle innvandrere. Drapene på Moss har gitt partiet mer vann på mølla.

I helgen ble to ansatte på et skjenkested i Moss drept. Det kan se ut som drapene ble utført av såkalte innvandrere. Dette hat gitt motstandere av innvandring mer argumenter for å kreve en strengere politikk. Spesielt Fremskrittspartiet bruker saken for alt den er verdt. Carl I Hagen, Per Sandberg & co glemmer fullstendig at Norge har en svært restriktiv ”innvandringspolitikk”. Kun Finland slår oss på målstreken.

Kravet om utvisning fra landet dersom en gjør kriminelle handlinger får oppslutning. Det virker som om alle fra renholdshjelpen på rådhuset, drosjesjåføren og politimannen er enig i kravet. Hagen får virkelig flesket seg. Debatten har nådd nye høyder etter det som skjedde i helgen. Dessverre brukes slike tragedier til å slå politisk mynt. Det forsøpler hele debatten.

Hagen, Sandberg, renholdshjelpen, drosjesjåføren, politimannen og alle andre må ikke glemme at Norge allerede har en slik politikk. Innvandrere som gjør en straffbare handlinger og blir dømt for det i ei vis tid, skal utvises. En slik praksis har allerede fungert i mange år. I Stortinget har det vært tverrpolitisk enighet om dette virkemidlet. En skal faktisk ikke ha gjort spesielt mye galt for å bli utvist.
Dette gjelder for folk som ennå ikke er blitt norske statsborgere, noe som i bunn og grunn er rett og rimelig. For er en blitt norsk, så kan en vanskelig utvises til et annet land, kan en vel ? I så fall, hvor skal de sendes, til månen ?

Vi som er liberale i disse spørsmålene bør spre hva gjeldende politikk er. Kun på den måten kan Hagens spillerom reduseres. Det er forkastelig å spekulere i økt oppslutning i slike spørsmål. Velgere Fremskrittspartiet helt klart får, fordi velgerne ikke skjønner hvor streng politikk som allerede eksisterer.

Mest lest

Arrangementer