Ukategorisert

Boplikten, noe sludder

Leder i Venstre og landbruksminister, Lars Sponheim, er i trøbbel etter såkalt slurv med boplikten.

Flere stortingspolitikere mener Sponheim har feilinformert eller holdt tilbake informasjon for stortinget i en sak der boplikt er ”usedvanlig” viktig. Det er vanskelig å se at Sponheim har gjort noe galt, ettersom det på samme tidspunkt som han svarte på spørsmål i Stortinget også gikk ut et brev fra hans departement med utfyllende informasjon om den saken politikerne nå henger seg opp i. Det han ikke sa i Stortinget står helt sikkert i brevet politikerne fikk fra departementet.

Denne saken viser til det fulle hvor tungrodd og vanskelig regelverk Norge har i slike saker. Istedenfor å henge ut Sponheim, burde Stortinget ha sørget for en total liberalisering, slik at boplikten ble opphevet i alle saker en gang for alle. Det bør være en menneskerett å selge en eiendom uten at staten kan kreve rettigheter på den.

Denne saken kan faktisk gå i alle liberalisters hjerte, nemlig å forsvare eiendomsretten med nebb og klør. Alle må få gjøre hva en vil med egen eiendom, uten noen former for offentlig innblanding.

Stortinget bør la Lars Sponheim være i fred i denne saken, og heller sørge for full gjennomgang av lovverket. Boplikten er og blir noe sludder og Stortinget bør sørge for å rydde opp i regelverket.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer